Priser

Priserna för kunder som själva står för kostnaderna. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 1 dygn innan bokad behandling debiteras hela behandlingskostnaden. Vi debiterar fysioterapin efter var tredje behandling.

Information om FPA:s ersättningar

FPA ersätter cirka en fjärdedel av kostnaderna för fysioterapibehandlingar som ordinerats av läkare (8€/60 min, 6€/45min, 4€/30min). Förutsättningen för att få ersättning är att undersökningen eller behandlingen genomförts inom ett år efter läkarordinationen. Vi har ett fullmaktsavtal med FPA: våra kunder får sin sjukvårdsersättning genast i samband med betalningen.

Fysioterapeutisk behandling
30 min 45.00 €
45 min 58.90 €
60 min 69,90 €
75 min 83,50 €

Lymfterapi
60 min 78.00 €
över 60 min 99.00 €

Annan fysikalisk behandling
Fysioterapeutisk undersökning inkl utlåtande 69,90 €
Ergometerträning eller träning med annan utrustning 12 €

Hembesökstilllägg 50 %; för hembesök debiteras resetiden
 
Faktureringstillägg 10 €