Lymfterapi

 • minskar svullnad
 • lindrar smärta
 • är avslappnande

Det primära syftet med lymfterapi är att aktivera lymfkörtlarna. Lymfterapi är en varsam behandlingsform. Den jämna och rytmiska massagen (MLD eller manuellt lymfdränage) följer lymfkärlens egen pumptakt. När lymfsystemets dränage förbättras minskar vätskeansamlingen i vävnaderna och fibernätverket mellan cellerna, vilket resulterar i att svullnaden avtar.

Lymfterapi utgör en väsentlig del av vårdprogrammet mot svullnad (lymfödem). I vården ingår också kompressionsbandagering samt rörelseövningar och hudvård. Lymfterapi kan ges antingen som enskild vårdform eller i kombination med annan vård som exempelvis fysioterapi. Lymfterapi är också en form av profylaktisk hälsovård, som kan ges utan remiss från läkare.

Lymfterapi kräver vanligen relativt långa behandlingstider och vårdperioder. Avgörande för behandlingstiden och behandlingsfrekvensen är bland annat sjukdomens/skadans art och omfattning, patientens ålder och allmäntillstånd. En lymfterapibehandling tar i medeltal en timme.

Lymfterapi som behandlingsform

Användningsområdet för lymfterapi:

 • Svullnad
  • funktionell svullnad
  • svullnad på grund av lymfödem eller lymfovenöst ödem
  • svullnad efter canceroperationer
  • svullnad efter strålbehandling
  • svullnad efter kirurgiska ingrepp
  • svullnad i samband med graviditet
 • Skador och ärrbildning
 • frakturer, stukning, muskelbristningar
 • blodutgjutelser, brännskador
 • venösa eller arteriella bensår
 • diabetesrelaterade bensår
 • kroniska sjukdomar
 • reumatism, ledslitage eller artros, fibromyalgi, ros
 • Bensår

Kontraindikationer för lymfterapi:

 • akut infektion
 • djup ventrombos
 • maligna tumörer medan vården pågår

Ersättning för lymfterapi

Det är möjligt att få ersättning från FPA (Folkpensionsanstalten) för lymfterapi ordinerad av läkare om behandlingen gäller:

 • bröstcanceroperation eller annat större kirurgiskt ingrepp
 • strålbehandling i ljumskveck, bäcken eller armhåla
 • kronisk infektion, främst ros
 • medfödd störning i lymfsystemet