Priser

Priserna för kunder som själva står för kostnaderna. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 1 dygn innan bokad behandling debiteras hela behandlingskostnaden. Vi debiterar fysioterapin efter var tredje behandling.

Information om FPAs ersättningar

FPA ersätter cirka en fjärdedel av kostnaderna för fysioterapibehandlingar som ordinerats av läkare (8€/60 min, 6€/45min, 4€/30min). Förutsättningen för att få ersättning är att undersökningen eller behandlingen genomförts inom ett år efter läkarordinationen. Vi har ett fullmaktsavtal med FPA: våra kunder får sin sjukvårdsersättning genast i samband med betalningen.

FYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING
30 min45.00 €
45 min58.90 €
60 min69,90 €
75 min83,50 €
LYMFTERAPI
60 min78.00 €
över 60 min99.00 €
ANNAN FYSIKALISK BEHANDLING
Fysioterapeutisk undersökning inkl utlåtande69,90 €
Ergometerträning eller träning med annan utrustning12 €
Hembesökstilllägg 50 %; för hembesök debiteras resetiden