Priser

Priserna för kunder som själva står för kostnaderna. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 1 dygn innan bokad behandling debiteras hela behandlingskostnaden.

Information om FPAs ersättningar

FPA ersätter en del av kostnaderna för fysioterapibehandlingar som ordinerats av läkare (8€/60 min, 6€/45min, 4€/30min). Förutsättningen för att få ersättning är att undersökningen eller behandlingen genomförts inom ett år efter läkarordinationen. Vi har ett fullmaktsavtal med FPA: våra kunder får sin sjukvårdsersättning genast i samband med betalningen.

FYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING
30 min45.00 €
45 min58.90 €
60 min69,90 €
75 min83,50 €
ANNAN FYSIKALISK BEHANDLING
Fysioterapeutisk undersökning inkl utlåtande69,90 €
Ergometerträning eller träning med annan utrustning12 €
Hembesökstilllägg 50 %; för hembesök debiteras resetiden