Priser

Priserna för kunder som själva står för kostnaderna. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 1 dygn innan bokad behandling debiteras hela behandlingskostnaden.

FYSIOTERAPEUTISK BEHANDLING
30 min49.90 €
45 min59.90 €
60 min69,90 €
75 min84,90 €
ANNAN FYSIKALISK BEHANDLING
Fysioterapeutisk undersökning inkl utlåtande69,90 €
Ergometerträning eller träning med annan utrustning12 €
Hembesökstilllägg 50 %; för hembesök debiteras resetiden